Fritak frå bompengar for dei med HC-kort

Dei som har parkeringsløyve for rørslehemma (HC-kort) med gyldigheit på minst to år kan søke om fritak for bompengar. Dersom du allereie har fått innvilga fritak frå eit bompengeselskap treng du ikkje å søke på nytt.

Send søknad

Søknaden skal innehalde:

  • namn
  • e-postadresse/telefonnummer
  • registreringsnummer på bilen
  • brikkenummer
  • kopi av for- og bakside på HC-kortet
  • stadfesting på at bilen har gyldig AutoPASS-avtale (kopi av avtalen eller stadfesting frå selskapet du har avtale med). Dersom du ikkje har AutoPASS-avtale frå før må du skaffe det før du kan søke om fritak.

Ver merksam på at parkeringsløyvet (HC-kortet) og AutoPASS-avtalen må stå i same namn. Når innehavar av parkeringsløyvet er under 18 år skal AutoPASS-avtalen være registrert på en føresett.

Søknaden sendes til:

Etter innvilga fritak

Når du har fått innvilga fritak, vil det gjelde alle bomstasjonar med fritak for HC-kort i Norge. 

Har du spørsmål om fritak?

Ta kontakt med Vegamot på flf. 73 82 48 80 eller kontakt@vegamot.no

Meir informasjon om korleis du søker om fritak finn du her