Framkome buss på Aspøya

Aspøya er Nord-Europas mest folketette øy. Framkome for bussen kan vere vanskeleg, og tiltak på Aspøya vil betre forholda for bussen slik at den slepp å køyre i kø.

Bygate - Klikk for stort bilete Torgeir Emblem Mellom anna er det planlagd tovegs busstrase i Steinvågvegen/Kirkegata. Ein skal oppgradere gata for kollektiv og sykkel. Dette inneber kantstopp og prioritering av buss, samstundes som ein reduserer gjennomkøyringa for biltrafikk. Dette gjer at bussen kan køyre forbi ei eventuell kø i Nedre Strandgate.

Byggherre: Ålesund kommune

Status: Under planlegging.