Skuleveg Hessa

Det skal planleggast fleire trafikktryggingstiltak på Hessa.

Nytt fortau ved Hessa skole - Klikk for stort bileteNytt fortau ved Hessa skole og vestover Torgeir Emblem

Det skal byggast nye og betre fortau frå Ytre Hessen (frå skolen) og vestover langs Sukkertoppvegen.

Byggherre: Ålesund kommune.

Status: Første del av prosjektet blei starta august 2020, og ny busslomme og fortau ved skolen stod klart til skolestart 2021. Planen vidare er å forlenge fortauet vestover.