Skuleveg Myrland

Det skal etablerast gangfelt langs Myrlandsvegen.

Vegkryss - Klikk for stort bilete Torgeir Emblem Status: Planlegging ikkje starta.

Byggherre: Ålesund kommune.