Strakstiltak skuleveg

Det er sett av ein pott til mindre trafikktryggingstiltak, slik som intensivbelysning ved fotgjengarovergangar, fartshumpar, små snarvegar og liknande. Tiltaka er under planlegging. 

Byggherre: varierer

Status: under planlegging