For media

Bypakke Ålesund er eit samarbeid mellom Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke og Statens vegvesen.

Talsperson

Hovudkontaktperson for pressa er: Liv Kjersti Finholt.

E-post til Bypakke Ålesund: bypakke.alesund@alesund.kommune.no

Innsyn

Bypakke Ålesund er omfatta av offentleglova. Sidan prosjektet er eit samarbeid mellom tre organisasjonar, vert dokument journalførte hos Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke og Statens vegvesen.

Postjournal Ålesund

Postjournal Møre og Romsdal fylke

Postjournal Statens Vegvesen

Kontakt oss

Tore Johan Øvstebø
Leiar i styringsgruppa for Bypakke Ålesund
E-post
Mobil 480 65 647
Eva Vinje Aurdal
Ordførar i Ålesund kommune
E-post
Mobil 922 94 785
Liv Kjersti Finholt
Prosjektleiar Bypakke Ålesund, Ålesund kommune
E-post
Mobil 922 99 738
Kjetil Strand
Avdelingsdirektør transport midt, Statens vegvesen
E-post
Mobil 950 86 778
Ole Kristian Birkeland
Prosjektleiar Bypakke Ålesund (Lerstadvegen), Statens vegvesen
E-post
Mobil 909 68 712
Torbjørn Vatnehol
Prosjektleiar Bypakke Ålesund, Møre og Romsdal fylkeskommune
E-post
Mobil 977 14 119
Stig Helle-Tautra
Avdelingssjef for FRAM, Møre og Romsdal fylkeskommune
E-post
Mobil 934 04 626
Nils Inge Romarheim
Sekrekariat for Bypakke Ålesund, Statens vegvesen
E-post
Telefon 71 27 41 33
Mobil 906 59 309