Kollektivtiltak, Blindheim - Flisnes

Innanfor prosjektområdet er det planlagt tre busshaldeplassar på kvar side av vegen som vil bli oppgradert til dagens standard. I tilknyting til haldeplassane blir det lagt til rette for to nye undergangar under fylkesvegen som gir ein god og trafikksikker tilgang til dei.

Du kan lese meir om heile prosjektet her

Kontakt oss

Torbjørn Vatnehol
Prosjektleiar Bypakke Ålesund, Møre og Romsdal fylkeskommune
E-post
Mobil 97 71 41 19