Kollektivtiltak, Breivika - Lerstad

Den nye tunnelen mellom Breivika og Lerstad gir heilt nye moglegheiter for kollektivtrafikken. 

Les meir om prosjektet på samlesida for Breivika - Lerstad