Sykkelveg, Skarbøvika – Steinvågbrua

Sykkeltilrettelegging i Tonningsgate, mellom Steinvågbrua og krysset til Tuenesvegen.

Sykkelveg frå Skarbøvik til Steinvågsbrua - Klikk for stort bileteSykkelveg frå Skarbøvik til Steinvågsbrua Torgeir Emblem Prosjektet skal auke tryggleiken til dei som går og syklar og er ein del av ein framtidig samanhengande sykkelveg mellom Hessa og sentrum.

Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune
Status: Planlegging