Blindheimsbrevika

Fylkesveg 6210 i Blindheimsbrevika blir tryggare.

I Blindheimsbreivika ved Shell Vegsund blir det

  • oppstramming av kryss
  • flytting og forbetring av overgangar
  • intensivlys ved fotgjengarovergang

Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune

Bygging: Hausten 2022