Gåseid

Fylkesveg 536 på Gåseid i krysset mellom Borgundvegen og Grønvika får betre tilrettelegging for gåande.

Krysset skal oppstrammast, det blir flytting og forbetring av overgangar og betre lys ved overgang og busslomme.

Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune

Bygging: Hausten 2022