Trafikksikringstiltak, Borgundvegen/Ratvikvegen

Fylkesveg 536 på Gåseid i krysset mellom Borgundvegen og Grønvika er betre tilrettelagt for gåande.

Krysset er oppstramma, overgangane er flytta og forbetra og det er betre lys ved   overgang og busslomme.

Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune

Bygging: Ferdig hausten 2022

Kontakt oss

Jan Magnus Myrstad
Byggeleder Bypakke
E-post
Mobil 94 86 68 08