Trafikksikringstiltak, Lerstadvegen - Gamlevegen

Lerstadvegen ved Hatlaåsen/Gåseid til Meny Lerstad skal bli tryggare for skulebarn og andre gåande og syklande.

Fleire tiltak er under planlegging som Intensivbelysning, flytting av gangfelt, heva gangfelt og lavare fart.

Byggherre: Ålesund kommune

Bygging: 2023

Kontakt oss

Jøran Mentzoni Eilertsen
Prosjektleiar Bypakke
E-post
Mobil 95 90 42 95