Kontakt oss

Har du spørsmål? Du får raskare hjelp om du tek kontakt med riktig etat eller selskap.

Bompengar

  • Har du spørsmål om AutoPASS-avtale, faktura, brikke osv.? Ta kontakt med det selskapet du har AutoPASS-avtale med, eller vel eit av selskapa for å inngå ny avtale/bestille brikke. Du kan lese meir på autopass.no.
  • Har du spørsmål om fritak, takst- og rabattopplegget og faktura for passeringar utan AutoPASS-avtale? Ta kontakt med bompengeselskapet Vegamot. 

Prosjekta i Bypakke Ålesund

Har du spørsmål om prosjekta vi skal bygge? Send e-post til post@bypakkealesund.no eller ta direkte kontakt med prosjektleder hos partene i Bypakke Ålesund:

  • Ålesund kommune sine prosjekter: Jøran Mentzoni Eilertsen, 959 04 295
  • Møre og Romsdal fylkeskommune sine prosjekter: Torbjørn Vatnehol, 977 14 119
  • Statens vegvesen sine prosjekter: Ole Kristian Birkeland, 909 68 712

Sekretariatet i Bypakke Ålesund

Bypakke Ålesund  har eit sekretariat med tilsette frå dei tre samarbeidspartane som førebur saker til den politisk utnemnde styringsgruppa. Ønsker du å snakke med nokon i sekretariatet? 

Kontaktperson for media

Har du spørsmål om Bypakke Ålesund? Ta kontakt med kommunikasjonsrådgivar Øyvind Gangstad på oyvind.gangstad@alesund.kommune.no / 465 40 169

Innsyn

Bypakke Ålesund er omfatta av offentleglova. Sidan prosjektet er eit samarbeid mellom tre organisasjonar, vert dokument journalførte hos Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke og Statens vegvesen.

Postjournal, Ålesund kommune 

Postjournal, Møre og Romsdal fylke

Postjournal, Statens Vegvesen