Kontakt oss

Har du spørsmål? Du får raskare hjelp om du tek kontakt med riktig etat eller selskap.

Bompengar

  • Har du spørsmål om AutoPASS-avtale, faktura, brikke osv.? Ta kontakt med det selskapet du har AutoPASS-avtale med, eller vel eit av selskapa for å inngå ny avtale/bestille brikke. Du kan lese meir på autopass.no.
  • Har du spørsmål om fritak, takst- og rabattopplegget og faktura for passeringar utan AutoPASS-avtale? Ta kontakt med bompengeselskapet Vegamot. 
  • Har du andre spørsmål?

Prosjekta i Bypakke Ålesund

Har du spørsmål om prosjekta vi skal bygge? Send e-post til post@bypakkealesund.no eller ring innbyggartorget i Ålesund kommune på tlf. 70 16 20 00, så hjelper vi deg vidare til riktig person.

Sekretariatet i Bypakke Ålesund

Bypakke Ålesund  har eit sekretariat med tilsette frå dei tre samarbeidspartane som førebur saker til den politisk utnemnde styringsgruppa. Ønsker du å snakke med nokon i sekretariatet? 

Kontaktperson for media

Har du spørsmål om Bypakke Ålesund? Ta kontakt med kommunikasjonssjef Christine Rørvik  på christine.rorvik@alesund.kommune.no  / tlf. 92061198.

Innsyn

Bypakke Ålesund er omfatta av offentleglova. Sidan prosjektet er eit samarbeid mellom tre organisasjonar, vert dokument journalførte hos Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke og Statens vegvesen.

Postjournal, Ålesund kommune 

Postjournal, Møre og Romsdal fylke

Postjournal, Statens Vegvesen