Aktuelt

  • 29.06.2022 Det er mellom moa nord og sør de nye busslommene kommer. Signerte kontrakt for busslommer på Moa
    Statens vegvesen signerte kontrakt med Vasto Anlegg AS om å bygge nye bussholdeplasser på Moa i Ålesund denne uken.
  • 21.06.2022 Blindheimsbreivika er eit av områda der vi skal bygge trafikksikringstiltak. Enkle tiltak med stor effekt
    I løpet av 2022 skal vi bygge trafikktryggingsprosjekt i Olsvika, i Blindheimsbreivika og på Gåseid. Det er skrive kontrakt med ACO Anlegg AS om bygginga, og det første prosjektet har byggestart...
  • 17.06.2022 Enklare å ta bussen
    22. august 2022 blir det ei stor omlegging av linjenummer på bussane i Ålesundsområdet. Målet er å forenkle linjestrukturen, gjere tilbodet mest mogleg føreseieleg og å korte ned på reisetida.