Aktuelt

  • 20.09.2023 Status på arbeidet ved sjukehuset
    Det er mykje aktivitet i Bypakke Ålesund om dagen. På Åse jobbast det no på spreng for å ferdigstille det nye kollektivpunktet ved Ålesund sjukehus. Dette er status på prosjektet.
  • 15.09.2023 Bygginga i Tonningsgate er i gang
    No skjer det i Skarbøvika. Gravemaskinene er på plass, og ny gangveg, sykkelveg med oppgradering av vegbana på strekninga frå Steinvågbrua er eit steg nærmare ferdigstilling.
  • 28.08.2023 Innfører månadstak for tunge køyretøy i Ålesund
    Frå 1. september er det innført passeringstak på 60 betalande passeringar pr. månad for køyretøy i Takstgruppe 2.