Spar miljø og pengar, nytt Otto

Billig og miljøvennleg 

Slik leiger du bil 

Aktuelt

  • 29.09.2021 No er bypakkealesund.no lansert!
    Bypakke Ålesund gikk i slutten av september på lufta med heilt ny nettside. Her kan ein lese om korleis Ålesund skal ruste seg for å møte framtida med miljøvennlege og effektive samferdselsløysingar.
  • 10.09.2021 Sunniva Ullavik Erstad Kommunikasjonsrådgivar for Bypakke Ålesund er tilsett
    Sunniva Ullavik Erstad (32 år) er tilsett som kommunikasjonsrådgivar for Bypakke Ålesund.
  • 04.06.2021 Campus Ålesund Bypakke Ålesund i boks
    14. juni godkjende Stortinget planane for Bypakke Ålesund. No ligg alt klart til å starte ei omfattande opprusting og utbygging av vegnett, sykkel- og gangvegar, kollektivknutepunkt og trafikksikringstiltak i Ålesund.