Er du nabo til prosjektet Breivika-Lerstad?

 

Her finn du nyttig naboinformasjon.

Er du nabo til prosjektet Blindheim-Flisnes?

 

Her finn du nyttig naboinformasjon.

Aktuelt

  • 23.05.2024 Byggearbeid i Kipervikgata og Nelvikstredet
    I siste fase av kollektivknutepunktet skal det no leggast nye trasear for høgspent, i tillegg til vatn- og avløp. Arbeidet vil i hovudsak gå føre frå Posthuskrysset, innover Keiser Wilhelmsgate og...
  • 14.05.2024 15,5 millioner til Ålesund
    Bypakke Ålesund har fått 15,5 millioner kroner fra en statlig tilskuddsordning. Pengene brukes på sykkelfelt i Borgundvegen, og tryggere skoleveg i Lerstadbakken.
  • 07.05.2024 Tryggere i Klokkersundet og Lerstadbakken
    Snart starter Ålesund kommune på prosjekt i Klokkersundet og Lerstadbakken. Målet er en tryggere og mer framkommelig veg for syklende og gående.