Informasjonsmøte om vegprosjektet Blindheim – Flisnes 13. mars

Lurer du på korleis prosjektet og byggeperioden blir? Velkommen til informasjonsmøte på Blindheim klubbhus 13. mars kl. 17.00. 

Ny styringsgruppe for Bypakke Ålesund

Styringsgruppen består av representanter fra alle partene i Bypakke Ålesund, og fra Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune er det politiske representanter som blir valgt inn. 

Snart smeller det

Det nærmer seg sprenging i Lerstadtunnelen, og sist uke inviterte Statens vegvesen og entreprenøren NCC Norge til nabomøte. Der fikk naboene mye viktig informasjon om tunneldrivingen, som skal pågå i ca. 1,5 år.  

Signerte kontrakt for vegprosjektet mellom Blindheim og Flisnes 

Fredag 19. januar signerte Møre og Romsdal fylkeskommune kontrakt med Bertelsen & Garpestad for eit av dei største bypakke-prosjekta. Mellom Blindheim og Flisnes blir det ny rundkøyring og betre tilrettelegging for gåande og syklande i bydelane. 

Byggearbeidet i Posthuskrysset og Keiser Wilhelms gate fortset

Posthuskrysset blir framleis delvis stengt i ei periode, saman med større delar av Keiser Wilhelms gate. Fleire gater får ei oppgradering i samband med bygging av kollektivknutepunktet i Ålesund sentrum

Tunnelstein til byutvikling i Ålesund sentrum

Statens vegvesen og Sørsida Utvikling har signert en viktig intensjonsavtale. Tunnelstein fra Lerstadtunnelen sørger for at Sjøgata kan bli oppgradert og gir utfylling til nytt boligprosjekt i Kipervika.

Inviterer til informasjonsmøte om E136 Breivika-Lerstad 1. februar

Snart starter arbeidet med Lerstadtunnelen. I den forbindelse ønsker vi, sammen med entreprenør, å invitere de som bor i området til et informasjonsmøte.

Signerte stor tunnelkontrakt i Ålesund

Statens vegvesen og NCC Norge AS signerte måndag kontrakt på nær 1,5 milliardar kroner for bygging av E136 Breivika-Lerstad i Ålesund.

Innstilt entreprenør til E136 Breivika-Lerstad

NCC Norge AS har vunnet anbudskonkurransen om å bygge det største prosjektet i Bypakke Ålesund. 

Nytt køyremønster ved Ålesund sjukehus

Om du køyrer i Borgundvegen ved Ålesund sjukehus, må du vere obs for endra køyremønster i morgon.