Nytt køyremønster ved Ålesund sjukehus

Om du køyrer i Borgundvegen ved Ålesund sjukehus, må du vere obs for endra køyremønster i morgon. 

Posthuskrysset får midlertidig omkøyringsveg

Frå torsdag 16 november blir vegen lagt om på E136 i Ålesund sentrum. Posthuskrysset blir delvis stengt, men det kjem ein ny, midlertidig veg som vist i illustrasjonen. Denne sørger for at gjennomgangstrafikken på strekninga går omtrent som i dag.  

Omkøyring for Martin Døvings veg, Haurkarvegen og Lauramarka

Førstkomande mandag blir krysset i Martin Døvings veg stengt grunna sprenging i kryssområdet. 

Undersøking om Bypakke Ålesund

I november 2020 blei det gjort ei nullpunktsundersøking for Ålesund kommune for å kartlegge innbyggaren i Ålesund, Sula og Giske sine haldningar til ulike spørsmål til Bypakke Ålesund. No tre år etter, har det blitt gjort ei ny undersøking i dei same kommunane, der dei same spørsmåla er stilt. 

Prosjektet vil styrke kollektivtilbodet i Ålesund

Det har vore ein lang og grundig prosess for å setje i gang bygginga av det nye kollektivknutepunktet i Ålesund sentrum. Om ein månad går prosjektet i gang med neste byggefase i Posthuskrysset og delar av Keiser Wilhelms gate. 

Byggearbeid i Posthuskrysset frå november

No startar neste steg i bygginga av kollektivknutepunktet i Ålesund, kor fleire sentrumsgater får ei oppgradering. Posthuskrysset blir framleis delvis stengt i perioden, men det kjem omkøyringsveg langs rutebilstasjonen.  

Midlertidig endring av busslinje 2 og 12

Frå måndag 9. oktober og i om lag 4 veker vil busslinjene 2 og 12 i Ålesund gå frå hovudterminalen og ikkje frå gatestoppa Moa.

På sykkelen i Ålesund

Det er mange i Ålesund som hiv seg på sykkelen til jobb og på fritida. Vi har snakka med nokon syklistar i Ålesund som bruker sykkelen stort sett kvar veke.  

Byggestart for trafikksikringstiltak ved Blindheim skole

Denne veka sett Bypakke Ålesund i gang eit trafikksikringstiltak som skal gje ein tryggare skuleveg og betre forholda for mjuke trafikantar ved Blindheim skole. 

Regjeringa vidarefører tilskotsordninga for mindre byområde

Bypakke Ålesund har tidlegare finansiert kjente prosjekt gjennom statlege tilskotsmidlar for mindre byområde. No blir ordninga vidareført i 2024.