Aktuelt

Gratis buss frå 22. august

22. august 2022 skjer det mykje med kollektivtrafikken i Ålesund (gamle Ålesund kommune), Sula og Giske. Bussane får heilt nye linjenummer, og det blir gratis å reise med buss i to månader frå 22. august til 22. oktober. Det blir og 40 % rabatt på hurtigbåt til/frå Ålesund i same periode.

Signerte kontrakt for busslommer på Moa

Statens vegvesen signerte kontrakt med Vasto Anlegg AS om å bygge nye bussholdeplasser på Moa i Ålesund denne uken.

Enkle tiltak med stor effekt

I løpet av 2022 skal vi bygge trafikktryggingsprosjekt i Olsvika, i Blindheimsbreivika og på Gåseid. Det er skrive kontrakt med ACO Anlegg AS om bygginga, og det første prosjektet har byggestart allereie no i juni. 

Enklare å ta bussen

22. august 2022 blir det ei stor omlegging av linjenummer på bussane i Ålesundsområdet. Målet er å forenkle linjestrukturen, gjere tilbodet mest mogleg føreseieleg og å korte ned på reisetida. 

15 millionar kroner til kollektivtiltak på Moa

Regjeringa foreslår at Bypakke Ålesund skal få 15 millionar til grøn byutvikling og god framkome. Pengane skal brukast på nye busslommer på Moa som vil føre til at bussane spare frå 2,5 til 7 minutt.

Behandla i Stortinget

FrP fremma eit representantforslag for Stortinget om å stoppe Bypakke Ålesund. Denne veka vart saka behandla, og forslaget vart ikkje vedtatt. Det betyr at arbeidet med Bypakke Ålesund fortsetter.

Kva skal vi bygge i 2022?

Bypakke Ålesund er endeleg i gong for fullt. Denne våren startar vi med å bygge dei første prosjekta, og framover vil det bli synleg arbeid blant anna på Lerstad, på Moa, på Hessa og i sentrum. 

Foreslår rabatt på bussen når Ålesund opnar bomstasjonane

Testperioden på kampanjebillettar skal starte 22. august, og vare i tre månader. Håpet er at dei som i dag brukar privatbilen skal oppleve at bussen er eit reelt alternativ, både med tanke på kostnadar og køyretid.

Feira første spadetak på Breivika-Lerstad

I dag markerte Bypakke Ålesund oppstarten av nye E136 Breivika-Lerstad med eit symbolsk første spadetak. Når prosjektet står ferdig i 2026 vil det bety spesielt mykje for dei som har bu- og nærmiljøet sitt på Lerstad. 

Innkreving av bompengar

Styringsgruppa i Bypakke Ålesund har vedtatt at oppstartsdato for bompengar blir måndag 22. august 2022. Statens vegvesen er i gang med arbeidet der bomstasjonane skal stå. I mars og april blir det gjennomført grunnarbeid og satt opp tekniske hus, og tidleg på sommaren kjem sjølve bomstasjonane.