Aktuelt

No er bypakkealesund.no lansert!

Bypakke Ålesund gikk i slutten av september på lufta med heilt ny nettside. Her kan ein lese om korleis Ålesund skal ruste seg for å møte framtida med miljøvennlege og effektive samferdselsløysingar.  

Kommunikasjonsrådgivar for Bypakke Ålesund er tilsett

Sunniva Ullavik Erstad (32 år) er tilsett som kommunikasjonsrådgivar for Bypakke Ålesund.  

Bypakke Ålesund i boks

14. juni godkjende Stortinget planane for Bypakke Ålesund. No ligg alt klart til å starte ei omfattande opprusting og utbygging av vegnett, sykkel- og gangvegar, kollektivknutepunkt og trafikksikringstiltak i Ålesund.

Bypakken til Stortinget i juni

Bypakke Ålesund skal avgjerast i Stortinget før sommaren. Det har Ålesund kommune, Statens Vegvesen og Møre og Romsdal fylke fått stadfesta.

Undersøking om Bypakke Ålesund

Innbyggarane er delt i synet på bompengar, halvparten synes det er greitt at bompengar går til andre tiltak enn veg.