Skoleveg på Hessa

Det skal byggast nye og betre fortau, gangfelt, busstopp og betre belysning frå Hessa skole og ca. 500 meter vestover.

Nytt fortau ved Hessa skole - Klikk for stort bileteNytt fortau ved Hessa skole og vestover Torgeir Emblem

 

Byggherre: Ålesund kommune.

Status: Byggestart er planlagt mai/juni 2024, med ferdigstillelse våren 2025. 

Kontakt oss

Jøran Mentzoni Eilertsen
Prosjektleiar Bypakke
E-post
Mobil 95 90 42 95