Skoleveg på Hessa

Det skal planleggast fleire trafikktryggingstiltak på Hessa.

Nytt fortau ved Hessa skole - Klikk for stort bileteNytt fortau ved Hessa skole og vestover Torgeir Emblem

 

Det skal byggast nye og betre fortau frå Ytre Hessen (frå skolen) og vestover langs Sukkertoppvegen. 

Første del av prosjektet blei starta august 2020, og ny busslomme og fortau ved skolen stod klart til skolestart 2021.

Byggherre: Ålesund kommune.

Status: Kommunen skal starte planlegging/prosjektering høsten 2022.