Forberedende entreprise på E136 Breivika-Lerstad lyses ut på anbud

Statens vegvesen lyste i desember 2021 ut konkurranse for forberedende arbeid på ny veg mellom Breivika og Lerstad i Ålesund kommune. 

En illustrasjon som viser området ved tunnelåpningen på Lerstad.   - Klikk for stort bileteDen forberedende entreprisen omfatter i hovedsak dagsonen på Lerstad, men det skal også ryddes vegetasjon ved Moa.

  Som en del av Bypakke Ålesund skal ny E136 Breivika – Lerstad legges i tunnel. Dette arbeidet skal etter planen utlyses i en totalentreprise sent på høsten 2022. 

 

- For å legge til rette for den store tunnelentreprisen lyser vi nå ut en forberedende entreprise, sier prosjektleder i Statens vegvesen Ole Kristian Birkeland.

Arbeidet består i hovedsak av: 

  • Fjerning av masser som tidligere er deponert i området
  • Omlegging av rør og ledninger
  • Sprengning og utlasting av forskjæring til Lerstadtunnelen
  • Bygge ny adkomstveg til Lerstadvika
  • Vegetasjonsrydding

Gode muligheter for lokale entreprenører

Arbeidet som nå skal gjøres kan passe godt for lokale entreprenører, og Statens vegvesen håper på en god konkurranse.

Fristen for levering av tilbud er 31.januar 2022, med forventet anleggsstart i mars/april.

Kontaktperson i Statens vegvesen

Ole Kristian Birkeland
Prosjektleder
Tlf: 909 68 712
E-post: ole.birkeland@vegvesen.no