Månadstak gjeld for ein kalendermånad

I samband med at det er ein månad sidan oppstart av Bypakke Ålesund kjem det spørsmål om månadstak. Husk at dette gjeld for ein kalendermånad! 

I praksis betyr det at berre nokre få oppnådde taket på 60 passeringar i august, men langt fleire vil nå taket i september og dermed oppnå mange gratispasseringer mot siste del av månaden.

Dette er likt uansett kva brikkeselskap du har valt. Sjølv om faktureringsperioden kan vere forskjellig frå brikkeselskap til brikkeselskap, så er det felles for alle at dei reknar månedstak per kalendermåned.