Prosjekter på vent

Forrige uke behandlet kommunestyret en sak om KPI-justering av bompengetaksten og reduksjon av elbilfordelene. Saken har stor betydning for økonomien i Bypakke Ålesund, og nye prosjekter er satt på vent – blant annet ny gate i Ålesund sentrum med ny bro over Brosundet. 

Dronebilde over Ålesund sentrum - Klikk for stort bilete Memoria

Uavklart tidshorisont

Den lokalpolitiske behandlingen er nå gjennomført, med behandling i fylkestinget 22. april og i kommunestyret 6. juni. Nå gjenstår den formelle prosessen med takstsøknad til Vegdirektoratet, som gir en endelig avklaring i saken.

Vedtakene i kommunestyret og fylkestinget var ikke likelydende. Det fører til at prosessen frem mot endelig takstvedtak blir noe mer komplisert, og vi forventer at endelig avklaring vil ta noe tid.

Styringsgruppa til Bypakke Ålesund har tidligere vedtatt at ingen nye prosjekter skal starte opp før saken om takstjustering er avklart, og vi dermed vet mer om den økonomiske situasjonen framover. Dette har ingen betydning for prosjektene som allerede er i gang, men gir konsekvenser for prosjekter som er klare til oppstart.  

Størst konsekvens i sentrum

Et av de større prosjektene i Bypakke Ålesund ligger midt i Ålesund sentrum, der det skal bygges en helt ny gate fra Quality Hotel Waterfront til Posthuskrysset. Den nye gaten skal gå sør for Nedre Strandgate med ny bro over Brosundet, og vil være viktig for å få bussene raskt gjennom sentrum. Prosjektet er en forutsetning for utbygginga av Sørsida og vil forsyne den med nye trafikk- og infrastrukturløsninger, samt øker beredskapen for ytre bydel.

Statens vegvesen har jobbet med detaljene i prosjektet i flere år. Planen var opprinnelig å lyse ut prosjektet før sommeren, med byggestart mot slutten av 2024 eller starten på 2025.

- Vi har jobbet videre basert på vedtaket i kommunestyret våren 2023 om trafikkløsning og bredde på broa, forteller Ole Kristian Birkeland, prosjektleder i Statens vegvesen.

- Vi er klar til å lyse ut anbudet og innhente priser fra entreprenørene, men nå må vi vente med det, fortsetter han.

Hvor lenge prosjektet med ny gate i sentrum og ny bro over Brosundet må utsettes er altså foreløpig uavklart.

Skisse fra landskapsarkitekt som viser hvordan den nye gaten kan se ut. - Klikk for stort bilete SVV/Frederic Videm