Signerte kontrakt for busslommer på Moa

Statens vegvesen signerte i juni 2022 kontrakt med Vasto Anlegg AS om å bygge nye bussholdeplasser på Moa i Ålesund denne uken.

Bildet viser hvor det nye kollektivknutepunktet skal bygges.  - Klikk for stort bileteDe nye busslommene kommer mellom moa nord og sør. Statens vegvesen

    

 

Prosjektleder Ole Kristian Birkeland i Statens vegvesen og Joakim Valde i Vasto Anlegg AS signerte kontrakten tirsdag. Kontraktssummen er på 12 millioner kroner, eks. mva.

- Gratulerer med jobben. De nye busslommene på Moa vil ha stor betydning for fremkommeligheten til lokalbussene, og er et enkelt tiltak som gir stor effekt, sier Birkeland. 

Dette skal gjøres:

  • Grøntområde mellom veg og gangveg blir erstattet av busslommer.
  • Gang- og sykkelveg blir kombinert med plattform for passasjerer til og fra bussen.
  • Gangfeltene blir flyttet og får større bredde for å øke kapasiteten over gata.
  • Det blir gatevarme i form av fjernvarme på terminalområdet.
  • Trafikksikkerhet knyttet til sykling har vært viktig i arbeidet. Plattformområdet får granittheller, slik at det delte området får en særegen karakter.
  • Det kommer store leskur som skal skjerme de reisende fra regn og vind.
  • Sykkelparkering blir etablert for å legge bedre til rette for sykling til og fra knutepunktet.

Prosjektet er finansiert gjennom et ekstra tilskudd fra regjeringen på 15 millioner kroner til grønn byutvikling og god framkomst. Når de nye busslommene er ferdige vil hver enkelt buss spare fra 2,5 til 7 minutt.