Skisser viser den nye sentrumsgaten

Et av de største prosjektene i Bypakke Ålesund ligger midt i Ålesund sentrum, der det skal bygges en helt ny gate sør for Nedre strandgate, fra Quality Hotel Waterfront til Posthuskrysset. 

 

Landskapsarkitekter har nå laget skisser som viser hvordan området kommer til å se ut. 

Det blir ny trafikkløsning i hele området. Den nye gaten blir godt tilrettelagt for myke trafikanter, med gode gang- og sykkelveger. Det blir kollektivfelt for å slippe bussen raskere frem, og gaten skal også gi tilkomst til eiendommer og parkeringshus i området. Det skal også bygges en ny bro over Brosundet (sør for Hellebroa), og flotte gangveier langs Brosundet. 

Den nye gaten blir en kollektivgate med forbud mot gjennomkjøring for all annen trafikk. Gjennomgangstrafikken skal være som i dag, gjennom Nedre strandgate og over Hellebroa.

Oversiktsbilde over Aspøya og sentrum som viser hvor den ny gaten kommer - Klikk for stort bileteIllustrasjonen er hentet fra modellen til Statens vegvesen, og viser Aspøya til venstre og sentrum til høyre. Det som er markert i blått er den nye gaten og de tilhørende gatene som skal bygges om. Bypakke Ålesund/Statens vegvesen

Skissene viser området fra den nye broa og frem til Quality Hotel Waterfront. Landskapsarkitektene har tegnet bymiljøet på gateplan, som inkluderer belysning, overflater, beplantning og sitteplasser. 

Mange av bygningene på skissene er nybygg som er planlagt på Sørsida, og viser derfor bare illustrasjoner av det som er vedtatt i reguleringsplan. Byggene kommer ikke nødvendigvis til å se slik ut.

Legger til rette for bygging på Sørsida

Prosjektet er en forutsetning for utbygginga på Sørsida. Når alt er ferdig, vil denne delen av byen ha fått både nye trafikkløsninger og infrastruktur som skal forsyne den nye bydelen. Under bakken blir det lagt ned omfattende infrastruktur for vann og avløp, høy- og lavspentstrøm, fiber og fjernvarme, som blir lagt ned i tett samarbeid med blant anna Linja, Tafjord Kraft og Ålesund kommune.

Det er Statens vegvesen som er byggherre og ansvarlig for prosjekteringen. De har engasjert en sammensatt gruppe rådgivere ledet av Aas-Jakobsen AS som prosjekter gaten og broen. Gatemiljøene blir tegnet av landskapsarkitekter fra Statens vegvesen.

Reguleringsplanen for området ble vedtatt i Sørsideplanen i 2015, og trafikkløsningen for prosjektet ble vedtatt i kommunestyret i februar 2023. Statens vegvesen kommer til å be styringsgruppa i Bypakke Ålesund om oppstartsvedtak i mars. Dersom de får det vil prosjektet lyses ut på anbud før sommeren, med byggestart mot slutten av 2024 eller i starten på 2025.

Byggetiden vil være ca. 1,5 år – og prosjektet kan dermed være ferdig allerede til sommeren 2026 dersom alt går etter planen.