Hessafjordvegen - Slinningen

Hessafjordvegen skal forlengast heilt fram til Slinningen.  

Hessavegen der bussen køyrer i dag er smal og gåande må gå ut i grøfta når det kjem bilar og bussar.

Bypakke Ålesund skal forlenge Hessafjordvegen heilt fram til snuplassen på Slinningen. Med fortau og nye busshaldeplassar vert det tryggare for dei gåande og enklare å kome seg fram for bussen.

Status: Under planlegging

Byggestart: Etter 2025

Byggherre: Ålesund kommune

Kontakt oss

Jøran Mentzoni Eilertsen
Prosjektleiar Bypakke
E-post
Mobil 95 90 42 95