Kollektivkpunkt ved Ålesund sjukehus

Det skal etablerast eit nytt og stort kollektivpunkt ved Ålesund sjukehus.

Kollektivpunkt Ålesund sjukehus FREDERIC VIDEM LANDSKAPSARKITEKTER

Det skal etablerast eit nytt kollektivpunkt ved Ålesund sjukehus.

Prosjektet skal bidra til å korte reisetida mellom sentrum og Moa, og bussane skal ikkje lenger køyre ned til sjukehuset. 

Det skal etablerast heis og nye gangvegar som vil sikre rask, trygg og brukarvennleg tilkomst direkte ned til Ålesund sjukehus.

Gjennom kollektivpunktet og mot Moa vil det kome sykkelfelt på 1,8m. Sykkelfelta vert lagt bak leskura. Sykkelfelta skal bidra til auka framkome for syklande på ein trasé som er ein del av hovudsykkelvegnettet i Ålesund. I områda nær krysset, vert det eigen farge på sykkelfelta. Sykkel får eigne lyssignal, og same prioritet som biltrafikken. Det vert sykkelboks frå aust, og forskyve stopplinje frå vest, for å auke dei syklande sin trafikktryggleik. 

I forbindelse med Tafjord sitt arbeid med fjernvarme mellom Moa og sjukehuset, jobbast det også med ei forlenging av sykkelveiløysinga. Samtidig jobbast det mot ei sykkelløysing mot Hatlaåstunnelen. 

Lyskrysset vil bli bygd om, og vegen frå boligområdet på nordsida vil bli flytta. 

Planlegginga har blitt gjort i tett dialog med Helse Møre og Romsdal, som vil starte bygging av parkeringshus i løpet av året. Heis og trapp frå busstoppet og ned til sjukehuset vil bli inne i det nye parkeringshuset. 

Byggherre: Statens Vegvesen

Status: Bygging pågår.  Planlagt ferdigstilt vinteren 2024. 

Kontakt oss

Ole Kristian Birkeland
Prosjektleiar Bypakke Ålesund, Statens vegvesen
E-post
Mobil 90 96 87 12