Lerstad– Campus

Eit nytt sambruksfelt langs innfartsvegen frå Lerstad til Campus skal sikre at bussen kjem enda raskare fram og slepp å stå i kø.

Kollektivfelt på innfartsvegen - Klikk for stort bileteKollektivfelt på innfartsvegen Torgeir Emblem

 

Prosjektet er ei direkte forlenging av E136 Breivika–Lerstad, og tiltaket vil vere med å korte ned reisetida med kollektivtransport mellom sentrum og Moa.

Det skal byggast sambruksfelt som startar vest for det nye toplanskrysset på Lerstad.

Det skal byggast ny bru over Nørvasundet for E136 og eit nytt tunnelløp gjennom Skuggenhaugen. Dette vil gi god påkøyringsmoglegheit til E136 for trafikk austover.

Det skal byggast ny sykkelveg med fortau langs strekket.

Byggherre: Statens Vegvesen

Status: Ferdig regulert

Kontakt oss

Ole Kristian Birkeland
Prosjektleiar Bypakke Ålesund, Statens vegvesen
E-post
Mobil 90 96 87 12