Snuplass på Slinningen

Vi skal bygge fleire prosjekt på Hessa som vil gi kortare reisetid med bussen inn til sentrum og tryggare ferdsel.

Det skal byggast snuplass for buss på Slinningen - Klikk for stort bileteDet skal byggast snuplass for buss på Slinningen Torgeir Emblem

Snuplass for buss

Første del av prosjektet er ein snuplass for buss med tilhøyrande haldeplass på Slinningsodden. Når snuplassen er ferdig vil bussane ha endestasjon der, og køyre tilbake same veg (Hessavegen). Det betyr også at det blir slutt på at bussen står opp til ni minutt ved Skarbøvik ungdomsskule og ventar med passasjerar om bord. 

Dermed blir det opp til ni minutt kortare køyretur inn til sentrum og vi kuttar reisetida med rundt ein tredel på enkelte avgangar.

Det er overgang frå "ringlinje" til "pendellinje" på Hessa som gjer det mogleg å ta bort ventetida ved Skarbøvika ungdomsskole. For nokre vil det bety litt lenger gangavstand til busstoppet. Dei aller fleste vil likevel ha under 400 meter eller mindre enn ein fem minutts gåtur til busstoppet. Dette er også kortare enn det som er vanleg tommelfingerregel i byar. For øvrig skal skulebussane halde fram å køyre Kaptein Linges veg slik dei har gjort. 

Kart med sirklar som viser kor langt 400 meter er frå kvar busstopp - Klikk for stort bileteDesse sirklane rundt busstoppane viser korleis kvar busstopp ligg innanfor maks 400 meter, noko som tilsvarer om lag fem minutts gange.Illustrasjon som viser overgang frå ringlinje til pendellinje.  Slik ønsker vi å unngå tidkrevjande omvegar. - Klikk for stort bileteIllustrasjon som viser overgang frå ringlinje til pendellinje. Slik ønsker vi å unngå tidkrevjande omvegar. Ålesund kommune

Unngå tidkrevjande omvegar 

For å få eit godt kollektivtilbod kan dessverre ikkje bussen gå utanfor døra til alle. Da bruker den for lang tid og går så seint at ingen vil ta den. For å skape ei mest mogleg effektiv bussrute blir det difor viktig å unngå ringlinjer, som det tidlegare var på Slinningen. Ringlinjer gir lengre reisetider, høge driftskostnadar og eit meir uforutsigbart tilbod. Først og fremst fordi pausen til bussen skjer med passasjerar om bord. 

Den nye snu- og haldeplassen på Slinningen gjer at linje 1 kan gå frå ringlinje til pendellinje på Hessa. Ei pendellinje vil gje ei direkte linjeføring, raskare reise og reduserte kostnadar. Det gjer også at det blir ei konkurransedyktig reistid mellom bil og kollektivtrafikk. 

 

Ny veg

Andre del av prosjektet er ein ny veg på sørsida av Hessa. Hessafjordvegen skal bli utbetra og forlenga, og skal gå heilt til snuplassen på Slinningsodden. Denne vegen får full breidde, fortau og nye busshaldeplassar, og sikrar trygg ferdsel for dei gåande og betre framkome for bussen.

Status: Ferdigstilt 2023

Byggherre: Ålesund kommune

Les meir om ferdigstillinga av prosjektet her 

 

Slinningsodden - Klikk for stort bilete
Slinningsodden - Klikk for stort bilete
Slinningsodden - Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Kontakt oss

Jøran Mentzoni Eilertsen
Prosjektleiar Bypakke
E-post
Mobil 95 90 42 95