Meierikaia – Color Line Stadion

Vi planlegg for ein samanhengande sykkeleveg langs med innfartsvegen frå meierikaia til Color Line Stadion.

Vi ser på moglegheiten for å bruke utfyllingsmasse frå tunnellprosjektet Breivika-Lerstad til å etablere ein ny gang- og sykkeveg langs sjøen, sør for innfartsvegen. 

Formålet med prosjektet er å legge til rette for ein trafikksikker og tilrettelagt gang- og sykkelveg langs sjøen. Dette vil vere med å forbetre sykkelvegnettet til og frå Ålesund sentrum. 

Byggherre: Statens vegvesen 

Status: Planlegging pågår

Kontakt oss

Ole Kristian Birkeland
Prosjektleiar Bypakke Ålesund, Statens vegvesen
E-post
Mobil 90 96 87 12