Nørvegata - Volsdalen

Vi planlegg for sykkeltiltak i Borgundvegen, bak Kolvikbakken skole. 

Vi ser på fleire ulike løysingar for å legge til rette for ein tryggare og betre veg for sykkel gjennom området. Dette blir ein del av hovudsykkelvegnettet. 

Saman med dei andre prosjekta i Bypakke Ålesund, vil dette gje ein samanhengande sykkelveg mellom Campus Ålesund og sentrum. 

Per dags dato har vi ikkje midlar til gjennomføring av sykkeltiltaket, men vi ser på moglege løysingar for at dette prosjektet skal vere med å styrke hovudsykkelvegnettet ytterlegare i Ålesund. 

Byggherre: Ålesund kommune

Status: Under planlegging

Kontakt oss

Jøran Mentzoni Eilertsen
Prosjektleiar Bypakke
E-post
Mobil 95 90 42 95