Vingårdsskiftet - Borgundfjordvegen

Det blir etablert 1,8 km med sykkelfelt i Borgundvegen, på begge sider av vegen frå Vingårdsskiftet til Borgundfjordvegen. 

Prosjektet er ein forlengelse av kollektivpunktet ved Ålesund sjukehus. Tafjord Kraft skal legge inn fjernvarmerør på strekket, og dette ga ein moglegheit til å etablere ei lengre sykkelstrekning enn opprinneleg planlagt. 

Formålet med prosjektet er å legge til rette for at fleire syklande mellom Moa og Ålesund sentrum. 

Byggherre: Statens vegvesen 

Status: Arbeid pågår, men utførast etappevis. Ferventa ferdig i 2025. 

Kontakt oss

Ole Kristian Birkeland
Prosjektleiar Bypakke Ålesund, Statens vegvesen
E-post
Mobil 90 96 87 12