Sykkeltiltak, Volsdalen

Ny sykkelløysing langs Borgundvegen frå Hellandbakken i aust til Fjellgata i vest.

Borgundvegen forbi Volsdalen skule - Klikk for stort bileteBypakke Ålesund skal gi ei trygg sykkelløysing langs Borgundvegen forbi Volsdalen skule. Torgeir Emblem

Målet er å bygge ei sikker sykkelløysing langs Borgundvegen, som ein del av ein sykkeltrase mellom sentrum og campus. Prosjektet vil gi gode vilkår for sykkelpendlarar, studentar, skuleelevar og innbyggarane elles.

Bygginga av ny sykkelveg i Volsdalen er rekna som eit av dei viktigaste tiltaka for syklande i Bypakke Ålesund.

Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune
Status: Planlegging

Kontakt oss

Erlend Aune
Prosjektleiar Bypakke Ålesund, Møre og Romsdal fylkeskommune
E-post
Mobil 41 66 11 63