Trafikksikringstiltak, Alvikvegen/Brusdalsvegen

Bybypakke Ålesund har laga ryddigare trafikkbilde og sikrare ferdsel i Olsvika

Det skjer gjennom å

  • stramme opp kryss
  • flytte og forbetre overgangar
  • betre lysforholda med å skifte ut lysarmatur og lysmaster

Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune

Bygging: Ferdig hausten 2022

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete