Trafikksikringstiltak, Blindheimsbreivika

Fylkesveg 6210 i Blindheimsbrevika har vorte tryggare.

I Blindheimsbreivika ved Shell Vegsund har det vorte

  • oppstramming av kryss
  • flytting og forbetring av overgangar
  • intensivlys ved fotgjengarovergang

I tillegg er krysset mot Skothaugen oppstramma.

Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune

Bygging: Ferdig hausten 2022