Trafikksikringstiltak, Borgundvegen/Ratvikvegen

Fylkesveg 536 på Gåseid i krysset mellom Borgundvegen og Grønvika er betre tilrettelagt for gåande.

Krysset er oppstramma, overgangane er flytta og forbetra og det er betre lys ved   overgang og busslomme.

Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune

Bygging: Ferdig hausten 2022

Kontakt oss

Tobias Hay Slinning
Byggeleiar
E-post
Telefon 45 67 72 88