Trafikksikringstiltak, Borgundvegen

Skolevegen ved Hatlane skule skal bli tryggare. Det er planlagt å bygge fortau på nordsida av Borgundvegen mellom bensinstasjonen og lyskrysset, slik at det er gode løysingar for mjuke trafikantar på begge sider av vegen.

Skole - Klikk for stort bilete Torgeir Emblem

Status: Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

Byggherre: Planlegging.