Trafikksikringstiltak, Fjelltun

Ny fotgjengarfelt og intensivlys gjer det tryggare for store og små i Setrevegen og Volsdalsbakken.

To overgangsfelt på Fjelltun har vorte sikra med Bypakke Ålesund. Fotgjengarovergangane er merka og det er sett opp intensivbelysning. Dette gjer overgangane tryggare for skulebarn og alle andre som ferdast langs vegen på Fjelltun.

Byggherre: Ålesund kommune
Bygging: Ferdig hausten 2022.