Trafikksikringstiltak, Myrlandsvegen

Bypakke Ålesund jobber med å se på muligheten for å etablere fortau på strekningen.

Myrlandsvegen er skuleveg for mange barn ved Blindheim barneskulen. Vegen er trafikkert og det manglar fortau på heile strekninga. Bypakke Ålesund skal planlegge ei løysing. 

Status: Ikkje starta.

Byggherre: Ålesund kommune. 

Kontakt oss

Jøran Mentzoni Eilertsen
Prosjektleiar Bypakke
E-post
Mobil 95 90 42 95