Trafikksikringstiltak, Skarbøvik/Kleivane

Bypakke Ålesund bygger tryggare skuleveg til Hessa skule og Skarbøvik ungdomsskule.

Det skal gjerast tiltak i innan trafikktryggleik langs Kaptein Lingesveg i Skarbøvika/Kleivane. Her blir det fokus på sikring av overgangar og adkomst til busshaldeplassar.

Status: Under planlegging.

Byggestart: 2024

Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune

Kontakt oss

Torbjørn Vatnehol
Prosjektleiar Bypakke Ålesund, Møre og Romsdal fylkeskommune
E-post
Mobil 97 71 41 19