Trafikksikringstiltak, Stavnesvegen/Ytre Hessen

Det skal byggast nye og betre fortau langs Ytre Hessen/Stavnesvegen mellom skolen og Sævollen, for å sikre trygg skoleveg. 

Skole, bilveg og parkeringsplass - Klikk for stort bileteHessa skole Torgeir Emblem

Dette er skolevegen til mange barn ved Hessa skole og det manglar fortau på deler av strekninga.

Fortauet forbi skolen blei ferdig i 2021 og no skal neste del byggast. 

Byggherre: Ålesund kommune.

Status: Oppstart vinteren 2024

Kontakt oss

Tobias Hay Slinning
Byggeleiar
E-post
Telefon 45 67 72 88