Sørsida og Brosundet

Det skal byggast ny gate frå Arbeideren over Brosundet og fram til Nedre Strandgate ved Waterfront hotel. Prosjektet er avgjerande for utvikling av Sørsida, og vil gi betre trafikkflyt i sentrum av Ålesund.

Det skal byggast ny bro over Brosundet - Klikk for stort bileteDet skal byggast ny bro over Brosundet Torgeir Emblem

 

Det skal byggast ei ny gate gjennom det som i framtida blir den nye bydelen Sørsida. Den nye gata vil gå frå Keiser Wilhelmsgate til Waterfront hotel med ei ny bru over Brosundet. Det skal òg byggast breie fortau på begge sider av vegen, som gir god plass til både syklande og gåande. 

Den nye brua vil føre til at ein får eit heilt nytt trafikkmønster som vil avlaste Hellebroa, samstundes som kollektivtrafikken vert prioritert.

Trafikk frå vest mot sentrum vil då gå over den nye brua, medan trafikk frå aust til Aspøya vil gå over Hellebroa. 

Prosjektet skal supplerast med gangveg langs Brosundet, og vi trur dette blir eit attraktivt samband og ein opplevingsrik gangveg både for turistar og byen sine innbyggarar. Gangvegen vil også bli ei viktig avlasting for vegnettet på dagar med mange turistar i sentrum.

I dag er Hellebroa ein av dei store flaskehalsane i Ålesund som skaper lange køar i bysentrum. Tiltaket vil betre miljøet i sentrum, få trafikken til å gli lettare og betre tilhøva for kollektivtransport og syklande.

Byggherre: Statens Vegvesen

Status: Regulert ferdig. Oppstart 2023.