Sørsida og Brosundet

Statens vegvesen skal bygge ny gate frå Arbeideren over Brosundet og fram til Nedre Strandgate ved Waterfront hotel. Prosjektet er avgjerande for utvikling av Sørsida, og vil gi betre forhold for alle trafikanter i sentrum av Ålesund.

Statens vegvesen skal bygge ny bru over Brosundet Screenshot webkamera Smp.no

Statens vegvesen skal bygge ei ny gate gjennom det som i framtida blir den nye bydelen Sørsida. Den nye gata vil gå frå Keiser Wilhelmsgate ved dagens rutebilstasjon til Nedre Strandgt ved Waterfront hotel med ei ny bru over Brosundet. Kommunestyret i Ålesund har vedteke at den nye gata skal vere envegskøyrt østover, og blir ei kollektiv- og sykkelgate med breie fortau. 

Nedre Strandgate vil ha tovegs trafikk som i dag men Hellebroa blir avlasta ved at Notenesgata vert envegsregulert vestover frå innkøyringa til Kremmergården. Med dette grepet får ein plass til sykkelfelt i Notenesgata utan at det går ut over gateparkering. 

Prosjektet skal supplerast med gangveg langs Brosundet, og vi trur dette blir eit attraktivt samband og ein opplevingsrik gangveg både for turistar og byen sine innbyggarar. Gangvegen vil også bli ei viktig avlasting for vegnettet på dagar med mange turistar i sentrum.

Kart som viser veger i Ålesund sentrum - Klikk for stort bileteIllustrasjonen viser valt trafikkløysing Statens vegvesen

Byggherre: Statens Vegvesen

Status: Regulert ferdig. Oppstart 2024.

Kontakt oss

Ole Kristian Birkeland
Prosjektleiar Bypakke Ålesund, Statens vegvesen
E-post
Mobil 90 96 87 12