Omkøyringsveg og flytting av haldeplass i Skarbøvika

Det blir vegarbeid i Tuenesvegen frå måndag 22. april, til og med tirsdag 30. april.  I perioden blir det omkøyring via Ole Thoresens gate for dei som skal i retning Tueneset. Haldeplassen “Tuenesvegen” blir flytta austover i Tonningsgate.  

kartutsnitt - Klikk for stort bileteHer blir ny plassering av haldeplass "Tuenesvegen"

Flytting av haldeplass frå 18. april

Frå 18. april og fram til prosjektet står ferdig hausten 2024, blir haldeplassen “Tuenesvegen” flytta frå Skarbøvikgata til Tonningsgate. Når prosjektet står ferdig vil ny haldeplass ligge på om lag samme stad, altså i Tonningsgate litt nærmare Steinvågbrua.  

Omkøyring frå 22. - 30. april

Når Tuenesvegen stenger blir det det omkøyring via Ole Thoresens gate. Omkøyringsvegen blir skilta, og det blir «all stans forbode» langs Ole Thoresens gate i perioden.

Bypakke Ålesund bygger nytt fortau og sykkelfelt i Skarbøvika. I tillegg er arbeid med vatn og avløp årsaka til stenginga av Tuenesvegen.

Les meir om prosjektet på nettsida.

kartutsnitt - Klikk for stort bileteFram til 30. april blir det omkøyring via Ole Thoresens gate for dei som skal i retning Tueneset.