Sykkeltiltak, Tonningsgate - Brogata

Vi skal oppgradere vegbana og etablere sykkelfelt og fortau frå Steinvågbroa og fram mot Notholmen like før Kiwi. Dette skal auke tryggleiken til dei som går og syklar. Prosjektet er ein del av ein framtidig plan om samanhengande sykkelveg mellom Hessa og sentrum.

Sykkelveg frå Skarbøvik til Steinvågsbrua - Klikk for stort bileteSykkelveg frå Skarbøvik til Steinvågsbrua Torgeir Emblem

Strekninga med sykkelfelt og fortau startar i svingen etter Steinsvågbroa og sluttar ved Notholmen, like før Kiwi. 

Vegbana på strekninga blir oppgradert med litt større bredde enn i dag. På begge sidene av bilvegen kjem eitt felt til fortau, og eitt til sykkelfelt. Sykkelfeltet blir markert med raud asfalt. Dette er i tråd med områdeplan for bydelen Skarbøvik. 

Det blir kantstopp for buss på kvar side av Tonningsgate. 

Illustrasjon i Tonningsgate - Klikk for stort bileteProsjektet har blitt forlenga fram til Notholmen, like før Kiwi.Illustrasjon av vegen som et tverrsnitt. Viser bil, buss, sykkelfelt og gangfelt.  - Klikk for stort bileteDet blir sykkelveg og gangveg på kvar siden av vegbana.

Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune
Status: Planlagd ferdigstilt hausten 2024

Nyheiter om prosjektet:

Sykkelfeltet i Skarbøvika blir forlenga

Startar opp arbeid i Tonningsgate

Signerte kontrakt for nytt sykkelfelt og fortau i Skarbøvika

Kontakt oss

Erlend Aune
Prosjektleiar Bypakke Ålesund, Møre og Romsdal fylkeskommune
E-post
Mobil 41 66 11 63