Sykkeltiltak, Tonningsgate - Brogata

Sykkeltilrettelegging i Tonningsgate, mellom Steinvågbrua og krysset til Tuenesvegen.

Sykkelveg frå Skarbøvik til Steinvågsbrua - Klikk for stort bileteSykkelveg frå Skarbøvik til Steinvågsbrua Torgeir Emblem

Prosjektet inneheld ei oppgradering av vegbana og etablering av sykkelfelt og fortau. Dette skal auke tryggleiken til dei som går og syklar. I tillegg er  prosjektet ein del av ein framtidig plan om samanhengande sykkelveg mellom Hessa og sentrum.

Strekninga med sykkelfelt og fortau startar i svingen etter Steinsvågbroa og sluttar ved krysset til Tuenesvegen. 

Vegbana på strekninga blir oppgradert med litt større bredde enn i dag. På begge sidene av bilvegen kjem eitt felt til fortau, og eitt til sykkelfelt. Sykkelfeltet blir markert med raud asfalt. Dette er i tråd med områdeplan for bydel Skarbøvik. 

Det etablerast kantstopp for buss på kvar side av Tonningsgate. 

Illustrasjon sett ovanfrå kor vegen går.  - Klikk for stort bileteVegoppgraderinga kjem frå svingen ved Steinvågbrua og fram til krysset til Tuenesvegen.Illustrasjon av vegen som et tverrsnitt. Viser bil, buss, sykkelfelt og gangfelt.  - Klikk for stort bileteDet blir sykkelveg og gangveg på kvar siden av vegbana.

Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune
Status: Planlagd ferdigstilt hausten 2024

Nyheter om prosjektet:

Startar opp arbeid i Tonningsgate

Signerte kontrakt for nytt sykkelfelt og fortau i Skarbøvika

Kontakt oss

Torbjørn Vatnehol
Prosjektleiar Bypakke Ålesund, Møre og Romsdal fylkeskommune
E-post
Mobil 97 71 41 19