Snart smeller det

Det nærmer seg sprenging i Lerstadtunnelen, og sist uke inviterte Statens vegvesen og entreprenøren NCC Norge til nabomøte. Der fikk naboene mye viktig informasjon om tunneldrivingen, som skal pågå i ca. 1,5 år.  

Illustrasjon som vider området ved tunnelmunningen i Breivika.  - Klikk for stort bilete Statens vegvesen

 

Totalt skal det bygges 3,2 km med ny vei mellom Breivika og Lerstad. Selve tunnelen blir ca. 2,6 km, og det skal sprenges ut totalt ca. 400.000 kubikk. 

Hovedentreprenøren NCC Norge planlegger å starte sprengningsarbeidene fra Breivika i mars og fra Lerstad i april. Sprengningsarbeidet vil ta ca. 1,5 år. Hele strekningen skal være klar til åpning i 2027. 

Sprengingen er trygg for naboene

Det er gjort grundig forarbeid i området, med blant annet omfattende grunnundersøkelser. I anleggsbeltet, som går ca. 100 meter til begge sider av tunelltraseen, er Statens vegvesen i gang med besiktigelse av alle bygninger. Da blir hele huset, innvendig og utvendig, dokumentert gjennom video og bilder. På denne måten vil det være enkelt å dokumentere eventuelle skader fra sprengingen. Noen av naboene har allerede hatt besøk, og andre får det snart. 

Arild Melchiorsen, hovedbyggeleder for prosjektet, presenterte i nabomøtet.  - Klikk for stort bileteArild Melchiorsen, hovedbyggeleder for prosjektet i Statens vegvesen, ga mye nyttig informasjon til naboene på møtet. Bypakke Ålesund

- Erfaringen fra lignende prosjekter er at naboene merker arbeidet godt, men at det er lite skade. Naboene kan være sikre på at sprengingen er trygg, sier Arild Melchiorsen, hovedbyggeleder for prosjektet. 

Dersom huset ditt ikke får besiktigelse, så er det fordi Statens vegvesen har vurdert huset ditt til å være så langt fra sprengningsarbeid at det er tilnærmet ingen risiko for skade. 

Støy fra 7 til 23 

Naboene må forvente at det blir støy fra tunneldriften fra kl. 07.00 til kl. 23.00. Statens vegvesen har satt strengere støykrav for Lerstadtunnelen enn det som er pålagt. Det betyr at det ikke skal foregå støyende arbeid mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.  Sprengningene i tunnelen vil merkes godt, selv om vibrasjonene ligger under grenseverdiene.

- Naboene vil merke støy og vibrasjoner fra tunneldrifta i ulik grad, avhengig av hvor langt unna tunneltraseen de bor og hvilken grunn huset står på. De som bor på utsiden av tunnelmunningen i Breivika og på Lerstad vil bare høre smell, mens de som bor rett over tunnelen og har kortest avstand til tunnelarbeidene vil merke vibrasjoner fra sprengningen, og kanskje høre støy fra boringen og hamring fra maskinen som utfører rensk av berget i tunnelen, forklarer Melchiorsen.

- Dette kan være ubehagelig, og noen vil oppleve dette som dramatisk, men bevegelsen er i virkeligheten små og faren for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er minimal. Etter hvert som arbeidet har pågått en stund vil nok mange kjenne igjen rytmen i arbeidet, og dermed være forberedt på det som kommer. Da vil mange oppleve sprengingen som mindre ubehagelig, sier han. 

Under ligger en video som viser hvordan sprenging kan oppleves, og hvordan ulike mennesker kan oppleve belastningen som ulik. Noen vil kunne oppleve sprengingen som svært belastende i perioder, spesielt de som bor veldig nærme selve sprengingsstedet. 

Anleggsarbeidet vil også føre til en del støv i dagsonene. Entreprenøren vi gjøre tiltak for å begrense problemet, men det er ikke mulig å unngå støv helt. 

SMS-varsling, nabomøter og kontaktinformasjon

  • SMS-varsling for sprenging: Det blir etablert en egen SMS-varsling som varsler i forkant av all sprenging. Mer informasjon om dette kommer.
  • Nabomøter: Statens vegvesen vil invitere til egne nabomøter før sprengingen starter i de ulike områdene. Invitasjon vil bli sendt på SMS til de det gjelder. 
  • Mistenker du skade forårsaket av sprenging? Det vil bli opprettet en egen varslingstjeneste før sprengingen starter som vil være lett tilgjengelig for naboene. Ved skade eller mistanke om skade er det viktig å notere dato/klokkeslett, og så varsle Statens vegvesen om hendelsen.
  • Har du spørsmål? Ta kontakt med nabokontakt Synnøve Flisnes på Nabo.lerstadtunnelen@vegvesen.no.

Presentasjonen fra nabomøtet kan du laste ned her (PDF, 8 MB)

 

Oversiktsbilde som viser publikum og presentatør i informasjonsmøtet. - Klikk for stort bilete Bypakke Ålesund