AutoPASS-avtale gir rabattar

Skaff deg AutoPASS-avtale for å få tilgang til rabattordningar! 

Les meir om prisar og rabattar

Kort om AutoPASS-avtale

  • Når du bestiller AutoPASS-avtale får du tilsendt ei brikke som skal festast i frontruta på bilen.
  • Då blir passeringane dine automatisk registrert, og du får rabattane.
  • Det er fleire selskap som tilbyr AutoPASS-avtale, og du får lik rabatt uavhengig av kven du har avtale med. Selskapa kan konkurrere mot kvarandre på andre ting enn rabattar i bomstasjonane, men per i dag kjenner vi ikkje til store forskjellar mellom selskapa.
  • Dei som manglar AutoPASS-avtale får faktura for alle bompasseringar utan rabatt. Fakturaen kjem då frå Vegamot.
  • Har du gyldig AutoPASS-avtale og brikke som gjeld for ferje, så vil denne også virke i Bypakke Ålesund og andre bompengeanlegg i AutoPASS-samvirke. Har du berre ferje-kort gjeld dette ikkje for bompasseringar. Forskudd innbetalt for betaling av ferje vil ikkje bli belasta for bompengar. Bompengane vil bli fakturert etterskuddsvis frå din brikkeutstedar. 

Slik får du AutoPass-avtale

Du inngår AutoPASS-avtale og bestiller brikke på nettsidene til dei ulike selskapa. Ta kontakt med eit av selskapa om du treng hjelp.

Meir informasjon finn du på AutoPASS sine sider 

Gammal brikke og usikker på om du har gyldig AutoPASS-avtale? 

Då kan du ta kontakt med bompengeselskapet Vegamot. Dei treng brikkenummeret som står på sjølve brikka for å sjekke om du har avtale. Du kan ringe på 73 82 48 80 eller sende e-post til kontakt@vegamot.no.