Kollektivknutepunkt i Ålesund sentrum

I Ålesund sentrum skal dagens plasskrevjande bussterminal erstattast med ei triveleg gate som bidreg til eit meir effektivt buss-system i byen.

Illustrasjon som viser det nye kollektivknutepunktet i Ålesund sentrum - Klikk for stort bileteIllustrasjon som viser det nye kollektivknutepunktet i Ålesund sentrum

  

 

Heile området frå Korsegata via Posthuskrysset til Keiser Wilhelmsgate  i retning Pir skal få ei kraftig opprusting.  Her kjem nytt kollektivknutepunkt der ein får effektiv av- og påstigning i gata slik det er vanleg i andre byar i staden for ein stor terminal der bussane står parkerte og ventar på ny avgang.

Arbeidet er venta å starte til våren neste år og vere ferdig hausten 2024.

Når arbeidet er ferdig, er planen at

  • bybussane skal gå frå Keiser Wilhelms gate
  • langdistansebussane og flybussane går frå Korsegata
  • området skal ha vorte meir lagt til rette for folk og folkeliv enn no med breie, støypte fortau, tre i plantekasser og romslege venteskur.
  • delen av knutepunktet som ligg i Keiser Wilhelms gate blir stengd for gjennomgangstrafikk. Enkelte, som for eksempel dei som skal inn i parkeringshuset, får fortsatt køyre i gata. 
  • Korsegata får tovegstrafikk i tillegg til av- og påstigning for buss.
  • Posthuskrysset blir  bygd om og tilpassa framtidig løysing der Statens vegvesen i eit seinare prosjekt skal bygge om Keiser Wilhelms gate vidare mot Waterfront hotell.
Linjekart over forslag til bussruter i sentrum - Klikk for stort bileteForslag til korleis busslinjene kan bli med nytt kollektivknutepunkt i sentrum. Per medio november 2022 er busslinjene ikkje endeleg fastsette, så det kan bli endringar. I sjølve byggeperioden vert det også ulike variantar i sentrum.

Det nye kollektivknutepunktet i sentrum er ein føresetnad for realisering av Sørsideplanen, og for området som ligg på austsida av Kulturhavna. 

Les meir om kollektivknutepunktet her

Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune
Status: Planlegging 

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Kontakt oss

Torbjørn Vatnehol
Prosjektleiar Bypakke Ålesund, Møre og Romsdal fylkeskommune
E-post