Aktuelt

Elektrisk oppstart for Lerstadtunnelen

Med det som truleg er Sunnmøres største elektrisk gravemaskin markerte Statens vegvesen og Busengdal oppstart av tilretteleggingsarbeidet for Lerstadtunnelen i oktober 2022.   

Gratis buss ga 5200 fleire passasjerar kvar dag

Laurdag 22. oktober 2022 er siste dag i gratisperioden for kollektivtrafikk. Resultatet av prøveperioden viser mellom anna ein auke på 60 prosent i talet på dei som tok buss samtidig som det vart færre bilar på vegane.  

Dziesięć najważniejszych rzeczy o Pakiecie Miejskim Ålesund

Oto dziesięć najważniejszych rzeczy o Pakiecie Miejskim Ålesund o ktorych musisz wiedzieć - po polsku.   

Kontrakt på klargjering for Lerstadtunnelen

Statens vegvesen og Busengdal har inngått kontrakt om førebuande arbeid i Breivika. Planlagt oppstart er i slutten av oktober 2022.   

Utbygginga ved Slinningen er i rute

Snuplassen ved Slinningsodden er ferdig asfaltert og frå tirsdag 4. oktober 2022 blei det opna for trafikk.   

Kollektiv i Bypakke Ålesund

Bypakken skal gi deg eit busstilbod som får deg raskare fram. Les meir om nokre av tiltaka her.    

Månadstak gjeld for ein kalendermånad

  I samband med at det er ein månad sidan oppstart av Bypakke Ålesund kjem det spørsmål om månadstak. Husk at dette gjeld for ein kalendermånad!    

Første resultat av bypakken for sikrare skuleveg

Ein månad etter oppstart av bompengar er det første tiltaket for sikrare skuleveg i Bypakke Ålesund på plass.        

Nytt kollektivknutepunkt i sentrum

I Ålesund sentrum skal dagens plasskrevjande bussterminal erstattast med ei triveleg gate som bidreg til eit meir effektivt buss-system i byen.        

Om lag halvparten av bompasseringane er gratis

Ålesundarane har gripe sjansen. Etter berre nokre veker med bompengar viste statistikken i september 2022 at nesten 92 prosent av trafikken i bomstasjonane er med brikke, gyldig avtale og avslag. Det er meir enn Trondheim som har hatt bomstasjonar i fleire år.