Ny prosjektleiar for Bypakke Ålesund

Bypakke Ålesund er eit av dei største samferdselsprosjekta i kommunen nokon gong. Erlend Aune er nytilsett leiar for dei prosjekta som Møre og Romsdal fylkeskommune har byggherreansvaret for.  

Stor oppslutning på informasjonsmøte om Blindheim - Flisnes

Vegprosjektet mellom Blindheim – Flisnes har oppstart i mars 2024, og skal gi tryggare veg med betre tilrettelegging for gåande og syklande. Onsdag 13. mars var det informasjonsmøte for naboar og interessentar. Gjekk du glipp av møtet, kan du sjå presentasjonane her. 

Vil du bli varsla om tunnelsprenging?

Det nærma seg oppstart av sprengingsarbeidet til Lerstadtunnelen. No kan naboar melde seg på SMS-varsling, og dermed få beskjed i forkant av kvar sprenging. 

Skisser viser den nye sentrumsgaten

Et av de største prosjektene i Bypakke Ålesund ligger midt i Ålesund sentrum, der det skal bygges en helt ny gate sør for Nedre strandgate, fra Quality Hotel Waterfront til Posthuskrysset. 

Sykkelvegen i Skarbøvika blir forlenga

Bygginga av nytt fortau og sykkelfelt i Tonningsgate i Skarbøvika har gått føre seg sidan august i fjor. Det er no bestemt at prosjektet blir forlenga fram mot Notholmen like før Kiwi.  

Informasjonsmøte om vegprosjektet Blindheim – Flisnes 13. mars

Lurer du på korleis prosjektet og byggeperioden blir? Velkommen til informasjonsmøte på Blindheim klubbhus 13. mars kl. 17.00. 

Ny styringsgruppe for Bypakke Ålesund

Styringsgruppen består av representanter fra alle partene i Bypakke Ålesund, og fra Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune er det politiske representanter som blir valgt inn. 

Snart smeller det

Det nærmer seg sprenging i Lerstadtunnelen, og sist uke inviterte Statens vegvesen og entreprenøren NCC Norge til nabomøte. Der fikk naboene mye viktig informasjon om tunneldrivingen, som skal pågå i ca. 1,5 år.  

Signerte kontrakt for vegprosjektet mellom Blindheim og Flisnes 

Fredag 19. januar signerte Møre og Romsdal fylkeskommune kontrakt med Bertelsen & Garpestad for eit av dei største bypakke-prosjekta. Mellom Blindheim og Flisnes blir det ny rundkøyring og betre tilrettelegging for gåande og syklande i bydelane. 

Byggearbeidet i Posthuskrysset og Keiser Wilhelms gate fortset

Posthuskrysset blir framleis delvis stengt i ei periode, saman med større delar av Keiser Wilhelms gate. Fleire gater får ei oppgradering i samband med bygging av kollektivknutepunktet i Ålesund sentrum