Aktuelt

15 millionar kroner til kollektivtiltak på Moa

Regjeringa foreslår at Bypakke Ålesund skal få 15 millionar til grøn byutvikling og god framkome. Pengane skal brukast på nye busslommer på Moa som vil føre til at bussane spare frå 2,5 til 7 minutt.

Behandla i Stortinget

FrP fremma eit representantforslag for Stortinget om å stoppe Bypakke Ålesund. Denne veka vart saka behandla, og forslaget vart ikkje vedtatt. Det betyr at arbeidet med Bypakke Ålesund fortsetter.

Kva skal vi bygge i 2022?

Bypakke Ålesund er endeleg i gong for fullt. Denne våren startar vi med å bygge dei første prosjekta, og framover vil det bli synleg arbeid blant anna på Lerstad, på Moa, på Hessa og i sentrum. 

Foreslår rabatt på bussen når Ålesund opnar bomstasjonane

Testperioden på kampanjebillettar skal starte 22. august, og vare i tre månader. Håpet er at dei som i dag brukar privatbilen skal oppleve at bussen er eit reelt alternativ, både med tanke på kostnadar og køyretid.

Feira første spadetak på Breivika-Lerstad

I dag markerte Bypakke Ålesund oppstarten av nye E136 Breivika-Lerstad med eit symbolsk første spadetak. Når prosjektet står ferdig i 2026 vil det bety spesielt mykje for dei som har bu- og nærmiljøet sitt på Lerstad. 

Innkreving av bompengar

Styringsgruppa i Bypakke Ålesund har vedtatt at oppstartsdato for bompengar blir måndag 22. august 2022. Statens vegvesen er i gang med arbeidet der bomstasjonane skal stå. I mars og april blir det gjennomført grunnarbeid og satt opp tekniske hus, og tidleg på sommaren kjem sjølve bomstasjonane.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Statens vegvesen og Ålesund kommune er i gang med reguleringsplanarbeid for strekninga mellom Breivika og Nakken. Fristen for å sende innspel er 23. mars. 

No er vi på Facebook!

Bypakke Ålesund har fått ei eiga Facebook-side. Der vil vi gjerne gi deg eit innblikk i kva vi jobbar med, og vi kjem blant anna til å dele oppdateringar om prosjekta våre, viktige avgjersle og nyttig informasjon. Følg oss gjerne! 

Ny teknologi slepp bussen fram

No får FRAM-bussane automatisk grønt lys i fleire av lyskryssa i Ålesund. Mindre ventetid gjer at det blir lettare å halde ruta og kan på sikt gjere at bussen kjem fortare fram.

Vant anbudskonkurranse på Breivika - Lerstad

Entreprenøren Aurstad Tunnel AS har vunnet anbudskonkurransen på forberedende entreprise, og skal forberede byggingen av ny E136 mellom Breivika og Lerstad i Ålesund kommune.