Aktuelt

Inviterer til marknadsmøte om Lerstadtunnelen

Statens vegvesen inviterer til marknadsmøte om den kommande entreprisen på E136 Breivika-Lerstad.

Omlegging av Moavegen

Tysdag den 10. januar kl. 12.00 legg Statens vegvesen om Moavegen for å få plass til byggearbeida for Lerstadtunellen. Moavegen blir då lagt om til området bak Spjelkavik kyrkje og kobla på Vestmoa ved Herdhuset. 

Ein by for folk - på hjul og på føtene

Bypakke Ålesund bygger ein by for at folk skal kome seg fram raskare, tryggare og grønare. Då kan ikkje verken bilar eller menneske få dominere på bekostning av andre.  

Fleire med AutoPASS-avtale i Ålesund enn andre stader

Talet på el-bilar aukar. Det same gjer talet på dei som har AutoPASS-avtale, og den er no på rekordhøge 95,8 prosent.  

Klart for nytt buss-kapittel for Hessa

Eit av dei prosjekta i Bypakke Ålesund som har størst nytte etter kostnad er no ferdig. Med ny busshaldeplass på Slinningsodden er det gjort klart for ein mykje raskare busstur inn til sentrum.  

The ten most important things about Bypakke Ålesund

Here are the ten most important things you need to know about Bypakke Ålesund - in english.

15 prosent fleire på bussen etter gratisperiode

Det er 15 prosent fleire som tek buss no enn før gratisperioden som var i haust.   

Tryggare skulevegar på plass

Tre ulike prosjekt i Bypakken er var i november 2022 ferdig levert og gir tryggare skuleveg på fleire strekningar.  

Vil finne den beste løysinga for Ålesund sentrum

I samband med prosjektet på Sørsida har Statens vegvesen gjennomført ein omfattande trafikkanalyse for Ålesund sentrum, og hausten 2022  nærmar ein seg to hovudalternativ.

Månadstak og maks 60 passeringar

Har du brikke og gyldig AutoPASS-avtale skal du berre betale for 60 passeringar i månaden, men korleis kan då fakturaen vere høgare enn maksbeløpet!?