Aktuelt

Nytt stopp gir raskare rute

Den nye haldeplassen på Slinningsodden og omlegging av bussruta kuttar reisetida til sentrum med ein tredel på enkelte avgangar.  

Auke på buss og noko nedgang på bil

I den første veka med oppstart av Bypakke Ålesund i august 2022 kan vi vise til ei stor auke med folk som tek buss, medan ferdsel på til dømes Lerstadvegen har gått ned. Gratis buss har truleg ein stor innverknad på reisevanane. 

Har du AutoPass-avtale for ferje eller frå ein annan stad i landet?

Har du ein AutoPass-avtale og ein brikke frå ein annan stad i landet så er den også gyldig for Bypakke Ålesund. Det er ikkje ein eigen avtale som gjeld for Bypakke Ålesund, gyldig avtale gjeld for alle bompasseringar i Norge.  Dersom du berre har Autopass-avtale til ferje, må du oppdatere den for Bypakke Ålesund.

Skilt med prisar på bomstasjonar

I Bypakke Ålesund er der ikkje skilt som viser prisar når ein køyrer gjennom bomstasjonen. Det er kun ved strekningsvise innkrevjingar som til dømes Nordøyvegen at ein må ha skilt som viser prisar. Dette er i tråd med dei nye reglane frå 2018 for skilting i automatiske bomstasjonar, og Bypakke Ålesund følgjer desse.

Gratis pendlarparkering og gratis buss frå måndag 22. august!

Frå måndag 22. august 2022 kan du nytte gratis pendlarparkering på Moa, og det blir gratis buss for bestemte soner i Ålesund, Sula og Giske. 

No begynner bygginga av nytt kollektivknutepunkt på Moa

I veke  34/2022 startar entreprenør Vasto Anlegg AS bygginga av nye busslommer på E136 ved Moa i Ålesund.

Sjå opptak av nettsending om Bypakke Ålesund

Onsdag 17. august 2022 deltok vi i ei nettsending om Bypakke Ålesund på smp.no. Du kan sjå opptak av sendinga.   

Gratis buss frå 22. august 2022

22. august 2022 skjer det mykje med kollektivtrafikken i Ålesund (gamle Ålesund kommune), Sula og Giske. Bussane får heilt nye linjenummer, og det blir gratis å reise med buss i to månader frå 22. august til 22. oktober. Det blir og 40 % rabatt på hurtigbåt til/frå Ålesund i same periode.

Signerte kontrakt for busslommer på Moa

Statens vegvesen signerte i juni 2022 kontrakt med Vasto Anlegg AS om å bygge nye bussholdeplasser på Moa i Ålesund denne uken.

Enkle tiltak med stor effekt

I løpet av 2022 skal vi bygge trafikktryggingsprosjekt i Olsvika, i Blindheimsbreivika og på Gåseid. Det er skrive kontrakt med ACO Anlegg AS om bygginga, og det første prosjektet har byggestart allereie no i juni.