Tunnelstein til byutvikling i Ålesund sentrum

Statens vegvesen og Sørsida Utvikling har signert en viktig intensjonsavtale. Tunnelstein fra Lerstadtunnelen sørger for at Sjøgata kan bli oppgradert og gir utfylling til nytt boligprosjekt i Kipervika.

Inviterer til informasjonsmøte om E136 Breivika-Lerstad 1. februar

Snart starter arbeidet med Lerstadtunnelen. I den forbindelse ønsker vi, sammen med entreprenør, å invitere de som bor i området til et informasjonsmøte.

Signerte stor tunnelkontrakt i Ålesund

Statens vegvesen og NCC Norge AS signerte måndag kontrakt på nær 1,5 milliardar kroner for bygging av E136 Breivika-Lerstad i Ålesund.

Innstilt entreprenør til E136 Breivika-Lerstad

NCC Norge AS har vunnet anbudskonkurransen om å bygge det største prosjektet i Bypakke Ålesund. 

Nytt køyremønster ved Ålesund sjukehus

Om du køyrer i Borgundvegen ved Ålesund sjukehus, må du vere obs for endra køyremønster i morgon. 

Posthuskrysset får midlertidig omkøyringsveg

Frå torsdag 16 november blir vegen lagt om på E136 i Ålesund sentrum. Posthuskrysset blir delvis stengt, men det kjem ein ny, midlertidig veg som vist i illustrasjonen. Denne sørger for at gjennomgangstrafikken på strekninga går omtrent som i dag.  

Omkøyring for Martin Døvings veg, Haurkarvegen og Lauramarka

Førstkomande mandag blir krysset i Martin Døvings veg stengt grunna sprenging i kryssområdet. 

Undersøking om Bypakke Ålesund

I november 2020 blei det gjort ei nullpunktsundersøking for Ålesund kommune for å kartlegge innbyggaren i Ålesund, Sula og Giske sine haldningar til ulike spørsmål til Bypakke Ålesund. No tre år etter, har det blitt gjort ei ny undersøking i dei same kommunane, der dei same spørsmåla er stilt. 

Prosjektet vil styrke kollektivtilbodet i Ålesund

Det har vore ein lang og grundig prosess for å setje i gang bygginga av det nye kollektivknutepunktet i Ålesund sentrum. Om ein månad går prosjektet i gang med neste byggefase i Posthuskrysset og delar av Keiser Wilhelms gate. 

Byggearbeid i Posthuskrysset frå november

No startar neste steg i bygginga av kollektivknutepunktet i Ålesund, kor fleire sentrumsgater får ei oppgradering. Posthuskrysset blir framleis delvis stengt i perioden, men det kjem omkøyringsveg langs rutebilstasjonen.