Aktuelt

Feira første spadetak på Breivika-Lerstad

I dag markerte Bypakke Ålesund oppstarten av nye E136 Breivika-Lerstad med eit symbolsk første spadetak. Når prosjektet står ferdig i 2026 vil det bety spesielt mykje for dei som har bu- og nærmiljøet sitt på Lerstad. 

Innkreving av bompengar

Styringsgruppa i Bypakke Ålesund har vedtatt at oppstartsdato for bompengar blir måndag 22. august 2022. Statens vegvesen er i gang med arbeidet der bomstasjonane skal stå. I mars og april blir det gjennomført grunnarbeid og satt opp tekniske hus, og tidleg på sommaren kjem sjølve bomstasjonane.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Statens vegvesen og Ålesund kommune er i gang med reguleringsplanarbeid for strekninga mellom Breivika og Nakken. Fristen for å sende innspel er 23. mars. 

No er vi på Facebook!

Bypakke Ålesund har fått ei eiga Facebook-side. Der vil vi gjerne gi deg eit innblikk i kva vi jobbar med, og vi kjem blant anna til å dele oppdateringar om prosjekta våre, viktige avgjersle og nyttig informasjon. Følg oss gjerne! 

Ny teknologi slepp bussen fram

No får FRAM-bussane automatisk grønt lys i fleire av lyskryssa i Ålesund. Mindre ventetid gjer at det blir lettare å halde ruta og kan på sikt gjere at bussen kjem fortare fram.

Vant anbudskonkurranse på Breivika - Lerstad

Entreprenøren Aurstad Tunnel AS har vunnet anbudskonkurransen på forberedende entreprise, og skal forberede byggingen av ny E136 mellom Breivika og Lerstad i Ålesund kommune. 

Slik skal fleire bruke buss i Ålesund

I ein ny plan for utvikling av busstilbodet blir det foreslått ei rekke konkrete tiltak som skal gjer det enklare å bruke buss i Ålesund. Blant anna skal eit forenkla rutetilbod, forbetra infrastruktur og tydeleg kommunikasjon til innbyggarane gi bussen eit fortrinn. 

Viktige innspel til nytt kollektivknutepunkt

Ålesund kommune planlegg det nye kollektivknutepunktet i Ålesund sentrum, og inviterte innbyggarane til medverknadsmøte i desember. Gode innspel frå dei 46 som møtte vil påverke det endelege resultatet. 

Forberedende entreprise på E136 Breivika-Lerstad lyses ut på anbud

Statens vegvesen har lyst ut konkurranse for forberedende arbeid på ny veg mellom Breivika og Lerstad i Ålesund kommune. 

Vurderer endring av reguleringsplan på Breivika - Lerstad

Statens vegvesen har oppdaget en billigere og mer klimavennlig måte å bygge tunellen på østre del av E136 Breivika-Lerstad, og planlegger en endring av reguleringsplanen. Prosjektet er det største i Bypakke Ålesund.