The ten most important things about Bypakke Ålesund

Here are the ten most important things you need to know about Bypakke Ålesund - in english.

15 prosent fleire på bussen etter gratisperiode

Det er 15 prosent fleire som tek buss no enn før gratisperioden som var i haust.   

Tryggare skulevegar på plass

Tre ulike prosjekt i Bypakken er var i november 2022 ferdig levert og gir tryggare skuleveg på fleire strekningar.  

Vil finne den beste løysinga for Ålesund sentrum

I samband med prosjektet på Sørsida har Statens vegvesen gjennomført ein omfattande trafikkanalyse for Ålesund sentrum, og hausten 2022  nærmar ein seg to hovudalternativ.

Månadstak og maks 60 passeringar

Har du brikke og gyldig AutoPASS-avtale skal du berre betale for 60 passeringar i månaden, men korleis kan då fakturaen vere høgare enn maksbeløpet!?  

Elektrisk oppstart for Lerstadtunnelen

Med det som truleg er Sunnmøres største elektrisk gravemaskin markerte Statens vegvesen og Busengdal oppstart av tilretteleggingsarbeidet for Lerstadtunnelen i oktober 2022.   

Gratis buss ga 5200 fleire passasjerar kvar dag

Laurdag 22. oktober 2022 er siste dag i gratisperioden for kollektivtrafikk. Resultatet av prøveperioden viser mellom anna ein auke på 60 prosent i talet på dei som tok buss samtidig som det vart færre bilar på vegane.  

Dziesięć najważniejszych rzeczy o Pakiecie Miejskim Ålesund

Oto dziesięć najważniejszych rzeczy o Pakiecie Miejskim Ålesund o ktorych musisz wiedzieć - po polsku.   

Kontrakt på klargjering for Lerstadtunnelen

Statens vegvesen og Busengdal har inngått kontrakt om førebuande arbeid i Breivika. Planlagt oppstart er i slutten av oktober 2022.   

Utbygginga ved Slinningen er i rute

Snuplassen ved Slinningsodden er ferdig asfaltert og frå tirsdag 4. oktober 2022 blei det opna for trafikk.