Åtte entreprenørar vil bygge E136 Breivika-Lerstad

Åtte entreprenørar har meldt seg til anbodskonkurransen om å bygge den 2,6 kilometer lange Lerstadtunnelen i Ålesund.

Stenger gang- og sykkelveg på Åse

No startar bygginga av det nye kollektivpunktet ved Ålesund sjukehus. Gang- og sykkelveg nord for Åsebøen/sjukehusblokkene blir difor stengt fram til midten av oktober. 

Inviterer til informasjonsmøte om Blindheim – Flisnes

Vegprosjektet har oppstart i 2024, og skal auke trafikktryggleiken for alle trafikantar og betre miljøet gjennom sanering av kryss, tilrettelegging for gåande og syklande og for kollektivtrafikken. Prosjektet er ein del av Bypakke Ålesund. 

Korsegata stenger 8. juni – Første spadetak for kollektivknutepunkt

Torsdag 8. juni blir første spadetak for nytt kollektivknutepunkt i Ålesund sentrum. Arbeidet blir delt inn i ulike fasar, slik at det ikkje blir byggearbeid i alle områda samtidig. Med ny løysing for buss i sentrum leggast det til rette for auka bruk av kollektiv transport. 

Signerte kontrakt for bygging i Ålesund sentrum

Torsdag 25. mai signerte Møre og Romsdal fylkeskommune kontrakt med Aco Anlegg AS for bygging av nytt kollektivknutepunkt i Ålesund sentrum. 

Lyser ut konkurranse om bygging av Lerstadtunnelen

Statens vegvesen lyser ut konkurranse om bygging av ny E136 mellom Breivika og Lerstad i Ålesund kommune.

Lokal entreprenør får ny kontrakt i Bypakke Ålesund

Onsdag 3. mai signerte Statens vegvesen kontrakt med Vasto Anlegg for bygging av det nye kollektivpunktet ved Ålesund Sjukehus.

Innhaldsrikt arrangement om byutvikling

The North West inviterte til arrangement om berekraftig byutvikling på Parken Kulturhus torsdag 27. april. Bypakke Ålesund og sentrumsutvikling blei eit av hovudtema i det innhaldsrike programmet. 

The North West: Bypakke og sentrumsutvikling

Korleis kan bypakkar vere eit viktig verktøy for berekraftig byutvikling? Kva alternativ finst for å utvikle bysentrum utan ein bypakke? Dette blir tema for The North Wests arrangement torsdag 27. april i Parken kulturhus.

Slik blir byggeperioden i Ålesund sentrum

Det skal byggast nytt kollektivknutepunkt i Ålesund sentrum, og første spadetak skjer i juni. Området skal også oppgraderast med fjernvarme i fortau, grøne lunger og meir oversiktlege kryss. Byggeperioden skjer mellom 2023 – 2024 og vil føregå i fleire etappar.