Vant anbudskonkurranse på Breivika - Lerstad

I februar 2022 vart det klart at entreprenøren Aurstad Tunnel AS vann anbudskonkurransen på forberedende entreprise, og skal forberede byggingen av ny E136 mellom Breivika og Lerstad i Ålesund kommune. 

Slik skal fleire bruke buss i Ålesund

I ein ny plan for utvikling av busstilbodet som kom i januar 2022 blei det foreslått ei rekke konkrete tiltak som skal gjer det enklare å bruke buss i Ålesund. Blant anna skal eit forenkla rutetilbod, forbetra infrastruktur og tydeleg kommunikasjon til innbyggarane gi bussen eit fortrinn. 

Viktige innspel til nytt kollektivknutepunkt

Ålesund kommune planlegg det nye kollektivknutepunktet i Ålesund sentrum, og inviterte innbyggarane til medverknadsmøte i desember 2021. Gode innspel frå dei 46 som møtte vil påverke det endelege resultatet. 

Forberedende entreprise på E136 Breivika-Lerstad lyses ut på anbud

Statens vegvesen lyste i desember 2021 ut konkurranse for forberedende arbeid på ny veg mellom Breivika og Lerstad i Ålesund kommune. 

Vurderer endring av reguleringsplan på Breivika - Lerstad

Statens vegvesen fortalte i desember 2021 at dei hadde oppdaget en billigere og mer klimavennlig måte å bygge tunellen på østre del av E136 Breivika-Lerstad, og planlegger en endring av reguleringsplanen. Prosjektet er det største i Bypakke Ålesund.

Kommunikasjonsrådgivar for Bypakke Ålesund er tilsett

Sunniva Ullavik Erstad (32 år) vart hausten 2021 tilsett som kommunikasjonsrådgivar for Bypakke Ålesund.    

Bypakke Ålesund i boks

14. juni 2021 godkjende Stortinget planane for Bypakke Ålesund. No ligg alt klart til å starte ei omfattande opprusting og utbygging av vegnett, sykkel- og gangvegar, kollektivknutepunkt og trafikksikringstiltak i Ålesund.

Bypakken til Stortinget i juni

Bypakke Ålesund skal avgjerast i Stortinget før sommaren. Det har Ålesund kommune, Statens Vegvesen og Møre og Romsdal fylke fått stadfesta.

Undersøking om Bypakke Ålesund

Innbyggarane er delt i synet på bompengar, halvparten synes det er greitt at bompengar går til andre tiltak enn veg. 

Bypakken til Stortinget i juni

Bypakke Ålesund skal avgjerast i Stortinget før sommaren 2021. Det har Ålesund kommune, Statens Vegvesen og Møre og Romsdal fylke fått stadfesta.