Har nådd milestolpe i Bypakke Ålesund

Arbeidet med kvalitetssikring av Bypakke Ålesund og E136 Breivika-Lerstad er no i gang. Torsdag 7. mai 2020 var Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet, Statens vegvesen og konsulentar samla til oppstart av arbeidet med ekstern kvalitetssikring av E136 Breivika – Lerstad og Bypakke Ålesund. 

Bypakken er sendt over til Samferdselsdepartementet 

I mars 2020 vart Bypakke Ålesund oversendt frå Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet. No reknar ein med å setje i gang siste kvalitetssikring (KS2) over påske. Deretter skal saka til Stortinget - i form av ein bompengeproposisjon - til endeleg vedtak.