Aktuelt

Bypakken er sendt over til Samferdselsdepartementet 

I mars vart Bypakke Ålesund oversendt frå Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet. No reknar ein med å setje i gang siste kvalitetssikring (KS2) over påske. Deretter skal saka til Stortinget - i form av ein bompengeproposisjon - til endeleg vedtak.

Planlegg betre forhold for syklistane

Ein sykkelbyavtale blei inngått våren 2009 mellom Ålesund kommune, fylkeskommunen og Statens vegvesen, der målet er å auke sykkelandelen i Ålesund til 8% innan 2027. Det er nesten ei tredobling av antal sykkelreiser.