Kollektiv i Bypakke Ålesund

Bypakken skal gi deg eit busstilbod som får deg raskare fram. Les meir om nokre av tiltaka her.    

Månadstak gjeld for ein kalendermånad

  I samband med at det er ein månad sidan oppstart av Bypakke Ålesund kjem det spørsmål om månadstak. Husk at dette gjeld for ein kalendermånad!    

Første resultat av bypakken for sikrare skuleveg

Ein månad etter oppstart av bompengar er det første tiltaket for sikrare skuleveg i Bypakke Ålesund på plass.        

Nytt kollektivknutepunkt i sentrum

I Ålesund sentrum skal dagens plasskrevjande bussterminal erstattast med ei triveleg gate som bidreg til eit meir effektivt buss-system i byen.        

Om lag halvparten av bompasseringane er gratis

Ålesundarane har gripe sjansen. Etter berre nokre veker med bompengar viste statistikken i september 2022 at nesten 92 prosent av trafikken i bomstasjonane er med brikke, gyldig avtale og avslag. Det er meir enn Trondheim som har hatt bomstasjonar i fleire år.      

Nytt stopp gir raskare rute

Den nye haldeplassen på Slinningsodden og omlegging av bussruta kuttar reisetida til sentrum med ein tredel på enkelte avgangar.  

Auke på buss og noko nedgang på bil

I den første veka med oppstart av Bypakke Ålesund i august 2022 kan vi vise til ei stor auke med folk som tek buss, medan ferdsel på til dømes Lerstadvegen har gått ned. Gratis buss har truleg ein stor innverknad på reisevanane. 

Har du AutoPass-avtale for ferje eller frå ein annan stad i landet?

Har du ein AutoPass-avtale og ein brikke frå ein annan stad i landet så er den også gyldig for Bypakke Ålesund. Det er ikkje ein eigen avtale som gjeld for Bypakke Ålesund, gyldig avtale gjeld for alle bompasseringar i Norge.  Dersom du berre har Autopass-avtale til ferje, må du oppdatere den for Bypakke Ålesund.

Skilt med prisar på bomstasjonar

I Bypakke Ålesund er der ikkje skilt som viser prisar når ein køyrer gjennom bomstasjonen. Det er kun ved strekningsvise innkrevjingar som til dømes Nordøyvegen at ein må ha skilt som viser prisar. Dette er i tråd med dei nye reglane frå 2018 for skilting i automatiske bomstasjonar, og Bypakke Ålesund følgjer desse.

Gratis pendlarparkering og gratis buss frå måndag 22. august!

Frå måndag 22. august 2022 kan du nytte gratis pendlarparkering på Moa, og det blir gratis buss for bestemte soner i Ålesund, Sula og Giske.