Aktuelt

Feira første spadetak på Breivika-Lerstad

7. april 2022 markerte Bypakke Ålesund oppstarten av nye E136 Breivika-Lerstad med eit symbolsk første spadetak. Når prosjektet står ferdig i 2026 vil det bety spesielt mykje for dei som har bu- og nærmiljøet sitt på Lerstad. 

Innkreving av bompengar

Styringsgruppa i Bypakke Ålesund har vedtatt at oppstartsdato for bompengar blir måndag 22. august 2022. Statens vegvesen er i gang med arbeidet der bomstasjonane skal stå. I mars og april blir det gjennomført grunnarbeid og satt opp tekniske hus, og tidleg på sommaren kjem sjølve bomstasjonane.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Statens vegvesen og Ålesund kommune er i gang med reguleringsplanarbeid for strekninga mellom Breivika og Nakken. Fristen for å sende innspel er 23. mars 2022. 

Ny teknologi slepp bussen fram

Frå februar 2022 fekk FRAM-bussane automatisk grønt lys i fleire av lyskryssa i Ålesund. Mindre ventetid gjer at det blir lettare å halde ruta og kan på sikt gjere at bussen kjem fortare fram.

Vant anbudskonkurranse på Breivika - Lerstad

I februar 2022 vart det klart at entreprenøren Aurstad Tunnel AS vann anbudskonkurransen på forberedende entreprise, og skal forberede byggingen av ny E136 mellom Breivika og Lerstad i Ålesund kommune. 

Slik skal fleire bruke buss i Ålesund

I ein ny plan for utvikling av busstilbodet som kom i januar 2022 blei det foreslått ei rekke konkrete tiltak som skal gjer det enklare å bruke buss i Ålesund. Blant anna skal eit forenkla rutetilbod, forbetra infrastruktur og tydeleg kommunikasjon til innbyggarane gi bussen eit fortrinn. 

Viktige innspel til nytt kollektivknutepunkt

Ålesund kommune planlegg det nye kollektivknutepunktet i Ålesund sentrum, og inviterte innbyggarane til medverknadsmøte i desember 2021. Gode innspel frå dei 46 som møtte vil påverke det endelege resultatet. 

Forberedende entreprise på E136 Breivika-Lerstad lyses ut på anbud

Statens vegvesen lyste i desember 2021 ut konkurranse for forberedende arbeid på ny veg mellom Breivika og Lerstad i Ålesund kommune. 

Vurderer endring av reguleringsplan på Breivika - Lerstad

Statens vegvesen fortalte i desember 2021 at dei hadde oppdaget en billigere og mer klimavennlig måte å bygge tunellen på østre del av E136 Breivika-Lerstad, og planlegger en endring av reguleringsplanen. Prosjektet er det største i Bypakke Ålesund.

Kommunikasjonsrådgivar for Bypakke Ålesund er tilsett

Sunniva Ullavik Erstad (32 år) vart hausten 2021 tilsett som kommunikasjonsrådgivar for Bypakke Ålesund.